ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

 

ΒΑΘΜΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΩΡΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΙΟΝΙ ΧΡΗΣΗ PIOLETS CRAMPONS ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
1 έως 6 μικρή        Ναι
2 έως 8 έως 1000 μ       Ναι με καλή φυσική κατάσταση και ανάλογο εξοπλισμό
3 πάνω από 8 πάνω από 1000 μ        Οχι
4 πάνω από 8 πάνω από 1000 μ     μεταφορά κατασκηνωτικού εξοπλισμού  Οχι
5 έως 8 έως 1000 μ  √  √   Ναι με καλή φυσική κατάσταση και ανάλογο εξοπλισμό
6 πάνω από 8 πάνω από 1000 μ  √  √    Οχι
7 πάνω από 8 πάνω από 1000 μ  √  √ μεταφορά κατασκηνωτικού εξοπλισμού  Οχι

 

Το σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (πχ 2+, 3+) όταν υπάρχουν αναρριχητικά περάσματα μικρής δυσκολίας, εκτεθιμένες κόψεις, λούκια ή κλίσεις χιονιού / πάγου από 40ο και πάνω. Η συμμετοχή σε τέτοιες διαδρομές απαιτεί καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το ορεινό πεδίο. Στις χειμερινές αναβάσεις απαιτούνται γνώσεις στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.