Αριστερά παγωμένος καταρράκτης στους Μελισσουργούς, δεξιά από πάνω: παγετωνικός καταρράκτης Khumu, Everest από κοντά και μακριά, παγωμένη ορθοπλαγιά.Παγοαναρρίχηση είναι η μορφή αναρρίχησης στην οποία σκαρφαλώνονται επικλινείς σχηματισμοί πάγου. Συνήθως αναφέρεται σε ασφαλισμένες διαδρομές σε παγετωνικούς καταρράκτες (icefall, μέρος παγετώνα που χαρακτηρίζεται από ταχεία κίνηση και χαοτικές κρεβάς), παγωμένους καταρράκτες και βράχους στους οποίους υπάρχει παγωμένη υγρασία.

Τα είδη του πάγου μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

Η αναρρίχηση χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες με το αν πραγματοποιείται σε τεχνητό ή φυσικό πεδίο.


Αναρρίχηση σε τεχνητό πεδίο

Μπορεί να γίνει σε γυμναστήριο, αθλητικό σύλλογο ή ακόμα και σ' έναν τοίχο αναρρίχησης στο σπίτι. Ο τοίχος μπορεί να είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. Οι τοίχοι αυτοί έχουν τοποθετημένα "κρατήματα" και "πατήματα" έτσι ώστε να δημιουργούνται διαδρομές διαφορετικής δυσκολίας. Τα κρατήματα και τα πατήματα μπορούν να μετακινηθούν εύκολα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα δημιουργίας πολλών διαδρομών.

Στην αναρρίχηση όπως και στην ορειβασία υπάρχουν πίνακες που κατατάσσουν την κάθε διαδρομή ανάλογα με τη δυσκολία της. Αναπτύχθηκαν διάφορα συστήματα με βασικό παράγοντα διαχωρισμου τη χώρα, έτσι υπάρχει το αμερικάνικο, το γερμανικό ή το γαλλικό. Έτσι οι διαδρομές στα Μετέωρα βαθμολογούνται κυρίως με το γερμανικό σύστημα (III, IV κτλ) μιας και οι περισσότερες διαδρομές έχουν ανοιχτεί από Γερμανούς ενώ στα αναρριχητικά πεδία της Καλύμνου οι βαθμολογίες είναι 4a, 5b κτλ.