Πολλές φορές καθώς περπατάμε στο βουνό ακούμε να χρησιμοποιούνται κάποιοι όροι για να περιγράψουν τους φυσικούς σχηματισμούς του βουνού. Κάποιοι θα ρωτήσουν τη σημασία τους, άλλοι θα την ακούσουν και θα την ξεχάσουν. Παρακάτω είναι γραμμένοι κάποιοι βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται.

1. Κορυφή
2. Δόντι ή βελόνα: Η αιχμηρή κορυφή (Πύργος: Δόντι με σχετικά επίπεδη κορυφή, βλ. Μετέωρα)


3. Διάσελο: Το σχετικά ομαλό κομμάτι που ενώνει δυο κορυφές του ίδιου βουνού
4. Κορυφογραμμή: Η νοητή γραμμή του βουνού που περιέχει διαδοχικά τα ψηλότερά του σημεία (κορυφές, διάσελα κ.λπ.)
5. Ορθοπλαγιά: Το σχετικά όρθιο κομμάτι μιας πλαγιάς (γκρεμός)
6. Πυλώνας - Πιλιέ: Το κομμάτι της ορθοπλαγιάς που εξέχει σαν τεράστιος επικλινής στύλος και φαίνεται να τη στηρίζει
7. Κόψη: Η κεκλιμένη τομή δύο ορθοπλαγιών διαφορετικού προσανατολισμού
8. Σπιρούνι: Πυλώνας που σε φτάνει μέχρι την κορυφή της ορθοπλαγιάς και σχηματίζει δικιά του κορφή μπρος από αυτήν
9. Λούκι: Ο ανηφορικός έως όρθιος διάδρομος σε μια οροπλαγιά. Συνήθως βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πυλώνες ή ανάμεσα σε έναν πυλώνα και μια κόψη
10. Λαιμός: Ομαλή σχετικά οριζόντια κόψη
11. Χτένι: Πριονωτή σχετικά οριζόντια κόψη
12. Λειρί: Μικρός λαιμός
13. Σαμαράκι: Μέρος του λαιμού, του χτενιού ή του λειριού που μοιάζει με σαμάρι
14. Κοιλάδα: Σχετικά οριζόντια περιοχή με ορθοπλαγιές τριγύρω
15. Οροπέδιο: Πεδινή έκταση πάνω στο βουνό
16. Πλατώ ή πλάτωμα: Μικρό οροπέδιο
17. Λάκκα: Βαθύ κοίλωμα του εδάφους (δολίνη ή λεκάνη απορροής)
18. Ζωνάρι: Σχετικά οριζόντιο κομμάτι ή διάδρομος, σαν σκαλί πάνω στην ορθοπλαγιά
19. Πόρτα: Στενό πέρασμα ανάμεσα σε δύο διαφορετικές περιοχές ενός βουνού
20. Σχίσμα: Η διακοπή μιας κόψης, χτενιού ή λαιμού από φαρδιά σχισμή που κατεβαίνει αρκετά χαμηλά
21. Σάρα: Το κομμάτι μιας ομαλής πλαγιάς που σχηματίζεται από τα κινητά συντρίμμια της ορθοπλαγιάς
22. Παγετώνας: Μια τεράστια μάζα αιώνιου πάγου που συνήθως καταλαμβάνει το χώρο μιας κοιλάδας και προχωρά προς τα κάτω με ρυθμό μερικών μέτρων ετησίως
23. Σεράκ: Το ακραίο κομμάτι του παγετώνα που βρίσκεται πάνω από γκρεμό
24. Κρεβάς: Ρωγμή πάνω στον παγετώνα
25. Ριμέ: Χαρακτηριστική σχισμή μεταξύ του παγετώνα και της ορθοπλαγιάς είτε αυτή είναι από βράχο είτε από χιόνι και πάγο
26. Κορνίζα: Εξώστης που σχηματίζεται από χιόνι στο πάνω μέρος της ορθοπλαγιάς

Πηγή: http://hikingexperience.blogspot.gr

 

 • Κορυφή
  Δόντι ή βελόνα: Η αιχμηρή κορυφή (Πύργος: Δόντι με σχετικά επίπεδη κορυφή, βλ. Μετέωρα)
  Διάσελο: Το σχετικά ομαλό κομμάτι που ενώνει δυο κορυφές του ίδιου βουνού
  Κορυφογραμμή: Η νοητή γραμμή του βουνού που περιέχει διαδοχικά τα ψηλότερά του σημεία (κορυφές, διάσελα κ.λπ.)
  Ορθοπλαγιά: Το σχετικά όρθιο κομμάτι μιας πλαγιάς (γκρεμός)
  Πυλώνας - Πιλιέ: Το κομμάτι της ορθοπλαγιάς που εξέχει σαν τεράστιος επικλινής στύλος και φαίνεται να τη στηρίζει
  Κόψη: Η κεκλιμένη τομή δύο ορθοπλαγιών διαφορετικού προσανατολισμού
  Σπιρούνι: Πυλώνας που σε φτάνει μέχρι την κορυφή της ορθοπλαγιάς και σχηματίζει δικιά του κορφή μπρος από αυτήν
  Λούκι: Ο ανηφορικός έως όρθιος διάδρομος σε μια οροπλαγιά. Συνήθως βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πυλώνες ή ανάμεσα σε έναν πυλώνα και μια κόψη
  Λαιμός: Ομαλή σχετικά οριζόντια κόψη
  Χτένι: Πριονωτή σχετικά οριζόντια κόψη
  Λυρί: Μικρός λαιμός
  Σαμαράκι: Μέρος του λαιμού, του χτενιού ή του λυριού που μοιάζει με σαμάρι
  Κοιλάδα: Σχετικά οριζόντια περιοχή με ορθοπλαγιές τριγύρω
  Οροπέδιο: Πεδινή έκταση πάνω στο βουνό
  Πλατό ή πλάτωμα: Μικρό οροπέδιο
  Λάκκα: Βαθύ κοίλωμα του εδάφους (δολίνη ή λεκάνη απορροής)
  Ζωνάρι: Σχετικά οριζόντιο κομμάτι ή διάδρομος, σαν σκαλί πάνω στην ορθοπλαγιά
  Πόρτα: Στενό πέρασμα ανάμεσα σε δύο διαφορετικές περιοχές ενός βουνού
  Σχίσμα: Η διακοπή μιας κόψης, χτενιού ή λαιμού από φαρδιά σχισμή που κατεβαίνει αρκετά χαμηλά
  Σάρα: Το κομμάτι μιας ομαλής πλαγιάς που σχηματίζεται από τα κινητά συντρίμμια της ορθοπλαγιάς
  Παγετώνας: Μια τεράστια μάζα αιώνιου πάγου που συνήθως καταλαμβάνει το χώρο μιας κοιλάδας και προχωρά προς τα κάτω με ρυθμό μερικών μέτρων ετησίως
  Σεράκ: Το ακραίο κομμάτι του παγετώνα που βρίσκεται πάνω από γκρεμό
  Κρεβάς: Ρωγμή πάνω στον παγετώνα
  Ριμέ: Χαρακτηριστική σχισμή μεταξύ του παγετώνα και της ορθοπλαγιάς είτε αυτή είναι από βράχο είτε από χιόνι και πάγο
  Κορνίζα: Εξώστης που σχηματίζεται από χιόνι στο πάνω μέρος της ορθοπλαγιάς
  - See more at: http://hikingexperience.blogspot.gr/2014/09/blog-post_15.html#sthash.NLbP8tAY.dpufΚορυφή
 • Δόντι ή βελόνα: Η αιχμηρή κορυφή (Πύργος: Δόντι με σχετικά επίπεδη κορυφή, βλ. Μετέωρα)
 • Διάσελο: Το σχετικά ομαλό κομμάτι που ενώνει δυο κορυφές του ίδιου βουνού
 • Κορυφογραμμή: Η νοητή γραμμή του βουνού που περιέχει διαδοχικά τα ψηλότερά του σημεία (κορυφές, διάσελα κ.λπ.)
 • Ορθοπλαγιά: Το σχετικά όρθιο κομμάτι μιας πλαγιάς (γκρεμός)
 • Πυλώνας - Πιλιέ: Το κομμάτι της ορθοπλαγιάς που εξέχει σαν τεράστιος επικλινής στύλος και φαίνεται να τη στηρίζει
 • Κόψη: Η κεκλιμένη τομή δύο ορθοπλαγιών διαφορετικού προσανατολισμού
 • Σπιρούνι: Πυλώνας που σε φτάνει μέχρι την κορυφή της ορθοπλαγιάς και σχηματίζει δικιά του κορφή μπρος από αυτήν
 • Λούκι: Ο ανηφορικός έως όρθιος διάδρομος σε μια οροπλαγιά. Συνήθως βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πυλώνες ή ανάμεσα σε έναν πυλώνα και μια κόψη
 • Λαιμός: Ομαλή σχετικά οριζόντια κόψη
 • Χτένι: Πριονωτή σχετικά οριζόντια κόψη
 • Λυρί: Μικρός λαιμός
 • Σαμαράκι: Μέρος του λαιμού, του χτενιού ή του λυριού που μοιάζει με σαμάρι
 • Κοιλάδα: Σχετικά οριζόντια περιοχή με ορθοπλαγιές τριγύρω
 • Οροπέδιο: Πεδινή έκταση πάνω στο βουνό
 • Πλατό ή πλάτωμα: Μικρό οροπέδιο
 • Λάκκα: Βαθύ κοίλωμα του εδάφους (δολίνη ή λεκάνη απορροής)
 • Ζωνάρι: Σχετικά οριζόντιο κομμάτι ή διάδρομος, σαν σκαλί πάνω στην ορθοπλαγιά
 • Πόρτα: Στενό πέρασμα ανάμεσα σε δύο διαφορετικές περιοχές ενός βουνού
 • Σχίσμα: Η διακοπή μιας κόψης, χτενιού ή λαιμού από φαρδιά σχισμή που κατεβαίνει αρκετά χαμηλά
 • Σάρα: Το κομμάτι μιας ομαλής πλαγιάς που σχηματίζεται από τα κινητά συντρίμμια της ορθοπλαγιάς
 • Παγετώνας: Μια τεράστια μάζα αιώνιου πάγου που συνήθως καταλαμβάνει το χώρο μιας κοιλάδας και προχωρά προς τα κάτω με ρυθμό μερικών μέτρων ετησίως
 • Σεράκ: Το ακραίο κομμάτι του παγετώνα που βρίσκεται πάνω από γκρεμό
 • Κρεβάς: Ρωγμή πάνω στον παγετώνα
 • Ριμέ: Χαρακτηριστική σχισμή μεταξύ του παγετώνα και της ορθοπλαγιάς είτε αυτή είναι από βράχο είτε από χιόνι και πάγο
 • Κορνίζα: Εξώστης που σχηματίζεται από χιόνι στο πάνω μέρος της ορθοπλαγιάς
- See more at: http://hikingexperience.blogspot.gr/2014/09/blog-post_15.html#sthash.NLbP8tAY.dpuf