Σεπτέμβριος

10/09 Πρίζα - Συρράκο

 

24/09 Συνάντηση Ορειβατικών Συλλόγων

Δυτικής Ελλάδας κ΄ Ηπείρου 

Διοργανωτής: ΕΟΣ Πρέβεζας

 

Οκτώβριος

07 - 08/ 10 Διάσχιση Τζουμέρκων Τραβέρσα

 

 

22/10 Παγώνι -  Παλαιόπυργος 

 

Νοέμβριος

 

05/11 Λίμνη Αώου - Βωβούσα

19/11 Λαΐστα - Βρυσοχώρι

Δεκέμβριος

03/12 Κοκκινόλακος από Μονή Σέλτσου 

 

17/12 Σκαρπάρι - Σταυρός Θεοδωριάνων