Κανονισμός λειτουργίας πίστας αναρρίχησης ΕΟΣ Άρτας

 

1. Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα και Τετάρτη 21:00 - 22:00

Παρασκευή 21:00 – 22:00

Η λειτουργία της πίστας εκτός του παραπάνω ωραρίου θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δ.Σ. του συλλόγου ή και κατόπιν διαδικτυακών προσκλήσεων.

2. Δικαίωμα χρήσης της πίστας αναρρίχησης:

Τα μέλη του συλλόγου και τα μέλη ορειβατικών συλλόγων που ανήκουν στην ΕΟΟΑ (προσκομίζοντας την ορειβατική τους ταυτότητα) οι οποίοι/-ες γνωρίζουν τις απαραίτητες τεχνικές αναρρίχησης και χειρισμού των υλικών.

Τα ανήλικα τέκνα των μελών του συλλόγου αλλά μόνο με την παρουσία και την ευθύνη των γονέων τους.

 

Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της πίστας, από μη μέλη, αρχικά και για λόγους δοκιμής, για μία-δύο φορές αλλά μόνο με την παρουσία άλλων μελών του συλλόγου που γνωρίζουν τη χρήση της πίστας.

3. Κανόνες χρήσης 

Οι αναρριχητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας και χειρισμού των υλικών κι οπωσδήποτε θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη δραστηριότητα της αναρρίχησης.

Η χρήση της πίστας θα πρέπει να γίνεται με αναρριχητικά παπούτσια ή καθαρά (πλυμένα) αθλητικά παπούτσια που τα φέρνουμε μαζί μας για αυτό το λόγο.

Για λόγους υγιεινής ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η χρήση της πίστας με βρώμικα παπούτσια.

Υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού υλικών τα οποία όμως θα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση και να αναφέρεται ΑΜΕΣΩΣ τυχούσα πτώση τους ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρατηρηθεί.

Δεν επιτρέπεται η χρήση μαγνησίας γιατί αφήνει κατάλοιπα στα πιασίματα και δυσχεραίνει τη χρήση της πίστας.

4. Κόστος χρήσης

Η χρήση της πίστας, για τα μέλη του συλλόγου που είναι ταμειακώς ενήμερα, θα είναι δωρεάν για το τρέχον έτος (2018). 

Τα μέλη άλλων ορειβατικών συλλόγων θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 10 € ετησίως.

5. Γενικά

  • Οι αναρριχητές θα πρέπει να αναγράφουν τα απαραίτητα στοιχεία στο σχετικό βιβλίο χρήσης της πίστας που θα υπάρχει στο χώρο.
  • Οι αναρριχητές θα πρέπει να μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου και να συμμετέχουν στις εργασίες καθαρισμού/συντήρησης της πίστας όταν καλούνται από το Δ.Σ του συλλόγου.
  • Οι αναρριχητές θα πρέπει προπάντων να επιδεικνύουν σεβασμό στο χώρο στον οποίο βρίσκονται και να μην προκαλούν όχληση στους λοιπούς παρευρισκόμενους ή τους κατοίκους της πολυκατοικίας.

 

            Με εκτίμηση

            Το Δ.Σ. του συλλόγου