Όλοι οι σύλλογοι έχουν υποχρεώσεις ανάλογες με αυτές των επιχειρήσεων, με τη διαφορά όμως ότι δεν αποσκοπούν στο κέρδος. Υπάρχουν δαπάνες και έξοδα σε καθημερινή ή μηνιαία βάση, τα οποία τρέχουν και καλούνται να τα καλύψουν, προκειμένου να συνεχίσουν να υπάρχουν. Από τη μια πλευρά, υπάρχουν σύλλογοι με λιγότερα έξοδα, μιας και βρίσκονται στην ευνοϊκή θέση η στέγη να παραχωρείται από το Δήμο ή την Περιφέρεια, από την άλλη όμως, υπάρχουν σύλλογοι, οι οποίοι στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στις δικές τους οικονομικές δυνατότητες.

Ας προσπαθήσουμε όμως να περιγράψουμε τις πιο βασικές ανάγκες ή τα βασικά έξοδα ενός συλλόγου, που προσπαθεί μόνος του να επιβιώσει.

Ξεκινάμε από τα λειτουργικά έξοδα, όπως είναι το ενοίκιο και φυσικά οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, όπως το νερό και το ρεύμα, το τηλέφωνο και το internet, απαραίτητο σε όλους σήμερα για την επικοινωνία με το περιβάλλον μας. Άλλα έξοδα, όπως κοινόχρηστα, υλικά θέρμανσης και καθαριότητας προστίθενται στη μακρά λίστα των δαπανών. Ας μην ξεχνάμε τις αμοιβές προς άλλους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως π.χ. σε λογιστές, μιάς και οι σύλλογοι υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις ή σε δικηγόρους για τη σύνταξη ή τροποποίηση του καταστατικού. Επιπλέον υπάρχουν τα έξοδα γραφείου, όπως γραφική ύλη, αναλώσιμα, μελάνι για τους εκτυπωτές κι άλλα. Ο εξοπλισμός των γραφείων είναι αναγκαίος για τη λειτουργία τους, ενδεικτικά αναφέρουμε υπολογιστές, γραφεία, καρέκλες και ό,τι άλλο κρίνεται απααραίτητο από ένα Σύλλογο. Για τις δράσεις των συλλόγων χρειάζεται φυσικά έντυπο υλικό, αφίσες, προσκλήσεις, διαφημιστικό υλικό (μπάνερ, πινακίδες, διαφημιστικές σημαίες). Πολλές φορές, ανάλογα και με το σκοπό του κάθε συλλόγου, χρειάζονται τακτικές εκπαιδεύσεις των μελών, οι οποίες και αυτές έχουν κάποιο κόστος (μετακίνηση ομιλητών κ.ά.).

Για να καλυφθούν όλα αυτά τα έξοδα, η μόνη σταθερή πηγή εσόδων για ένα Σύλλογο είναι η συνδρομή  των μελών του. Κατά καιρούς, υπάρχουν και άλλες πηγές εσόδων, όπως για παράδειγμα κάποια επιχορήγηση από ΟΤΑ ή δωρεές από ιδιώτες ή επιχειρήσεις, αλλά αυτές δεν είναι σε σταθερή βάση. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πόσο σημαντικές είναι οι
συνδρομές των μελών και η τακτική εξόφλησή τους.

Για να συνεχίσουν συνεπώς να υπάρχουν οι σύλλογοι και να υπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν, είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε όλοι μας ότι ένας Σύλλογος έχει έξοδα και δαπάνες, η κάλυψη των οποίων εξαρτάται από τη συνδρομή των μελών του, ειδάλλως πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Σπαής Λεωνίδας
Ε.Ο.Σ.ΑΡΤΑΣ