Χελώνα, 2009Κορυφή Αετός 22-09-18 22-09-18 22-09-18 23-09-18 Κατεβαίνοντας από τη Χελώνα 23-09-18Χελώνα 13/01/19Χελώνα 13/01/19Καλάνα (15/12/19)Καλάνα (15/12/19)Καλάνα (15/12/19)

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=unVG57F49n0{/youtube}

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=1uwqCeeLOH8&feature=share{/youtube}